štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат реконструкције коловоза и тротоара Улице кнеза Михаила у Смедереву

Година реализације: 2011.

Улица Кнеза Михаила представља део државног пута I реда Р 202 Смедерево - Младеновац. Пројектом је обухваћен потез од раскрснице са Карађорђевом улицом до раскрснице са Фочанском улицом, Улицом  Петријевски пут и Улицом Мајке Југовића, у укупној дужини од 1050м. Пројектоване су две саобраћајне траке, укупне ширине коловоза од 6.50м и тротоарима.

Пројекат реконструкције Кнез Михајлове улице рађен је у три фазе. У првој фази пројектом је предвиђена реконструкција саобраћајнице у пуној ширини са обостраним тротоарима. Друга фаза предвиђа изградњу аутобуског стајалишта са десне стране улице, а трећа фаза обухвата потез проширења саобраћајнице са леве стране улице, за ширину паркинга за путничко возило и нишу за аутобуско стајалиште.

Одвођење површинске воде са коловоза прилагођено је концепту одводњавања које подразумева кишну канализацију. Предвиђена је замена постојећег магистралног цевовода ЛГØ400mm , у дужини од 267 метара. Предвиђено је превезање свих постојећих кућних прикључака на нову дистрибутивну мрежу.

Повратак