štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и Главни пројекат Савске улице у Београду

Година 2007. - 2008.

Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=900м са 5 саобраћајних трака и 2 пешачке стазе у првој фази реализације пројекта и са 6 саобраћајних трака и 2 пешачке стазе у другој фази реализације пројекта. Такође је предвиђено да се побољша проточност и безбедност саобраћаја уз унапређење техничких карактеристика улице.

У оквиру пројекта урађени су и реконструкција трамвајске пруге и контактне мреже целом дужином улице. Урађен је и пројекат заливног система трамвајске баштице. Такође, предвиђена је замена свих техничких инсталација у трупу саобраћајнице.

Повратак