štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и Главни пројекат примарне градске саобраћајнице Миријевски булевар у Београду

Година 2006. - 2008.

Према Генералном плану Београда до 2021. године ова градска саобраћајница је категорисана као улица 1 реда са увођењем висококапацитетног шинског система.

До реализације планираног, Пројектом је предвиђена саобраћајница дужине Л=1,3км са 4 саобраћајне траке и 2 пешачке стазе укупне ширине 20 метара, хидротехничка, електротехничка и гасоводна инсталација.

Повратак