štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат аутопута Е-75 Ниш - Граница Македоније, деоница: Левосоје - Букуревац

Година 1998.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=10,3км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину В=120kм/ч. Предвиђенa је изградња новог коловоза са леве стране постојећег пута М1 у пуној ширини Б=10,70м за смер вожње ка Нишу, а за смер вожње ка Македонији користиће се постојећи пут М1 уз одговарајућу реконструкцију постојеће коловозне конструкције и доградњу зауставне траке до пуног профила ширине Б=10,70м. Укрштања локалних путева са аутопутем су денивелисана, тако да су предвиђена 4 прелаза преко аутопута (надвожњака) и 4 прелаза кроз труп аутопута (подвожњака). Ова деоница аутопута је изграђена.
Повратак