štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални пројекат и Претходна студија оправданости аутопута Е-763, сектор 3: Пожега - Граница Црне Горе

Година 2006. - 2007.

Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=106,0км са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним појасом и за брзину од В=100kм/ч до В=120kм/ч.

Предвиђено је да 40% трасе аутопута буде у објектима и на објектима (тунели и мостови).

Пројектовано је 97 мостова укупне дужине Л=27км, 58 тунела укупне дужине Л=19км и 4 денивелисане раскрснице - Пожега, Ариље, Ивањица и Дуга Пољана.

Повратак