štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат комплекса Црквеног културног центра Дивчибаре

Година реализације: 2009

 Објекат црквеног дома смештен је у оквиру комплекса Црквено културног центра Дивчибаре. Изградња Црквеног дома-конака, започета је 2003.год, трајала је и током 2004.год, када је изведена сутеренска етажа објекта са плочом приземља, па су радови обустављени због измењених потреба.

Урађен је нови главни пројекат у Саобраћајном институту ЦИП, који је обухватио и санацију започетих радова.

Пројекат предвиђа да објекат црквеног дома спратности Су +Пр+1С+ Пот, буде смештајног карактера (ресторан, собе и апартмани) са пословним простором и свим потребним пратећим садржајима и неопходним инсталацијама.

Укупна површина објекта износи 1502 м2.

Повратак