štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат надградње, реконструкције и адаптације Комбиноване дечје установе "Лептирић"

Година реализације: 2009 , Локација : Раља

Постојећи објекат, спратности Су+Пр, налази се у Раљи општина Сопот у ул. Вука Караџића бр. 4

1

Објекат површине око 840м2 је изграђен 1972. године са предвиђеним капацитетом за 50-оро деце. С обзиром да је број деце која су стално присутна 131, доградњом спрата се значајно повећава површина за смештај деце, а постојеће мешовите групе би се расформирале у мање васпитне групе од којих би свака имала своју радну собу.

Пројектом је предвиђено да се надградња врши изнад целе основе постојећег приземља и да са постојећим објектом чини грађевинску, функционалну и техничку целину, уз адаптацију и постојеће етаже. Нова етажа прати габарит приземља и њена површина износи 380м2.

Двориште Комбиноване дечје установе „Лептирић" у Раљи садржи слободну површину око 1700м2, намењену за игру, опремљену дечјим справама уз адекватно озелењавање као и комуникације.

Пројекат је предвидео све потребне термотехничке, хидротехничке и електро инсталације, како би овај објекат могао да одговори захтевној улози смештаја и боравка деце. 

Повратак