štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат Комплекса пијаце Ђерам

Година реализације: 2008

Постојећа пијаца Смедеревски Ђерам са налази у стамбеном ткиву на територији општине Звездара, између Булевара краља Александра и улица Пећске, Ђаковачке и Живка Карабиберовића, према којој гравитира велики број становника из окружења. Како се у целој гравитационој зони, према Детаљном регулационом плану, предвиђа реконструкција градских блокова у смислу повећања броја станова и становника намеће се потреба да се ова пијаца реконструише, да би задовољила будуће захтеве корисника.

Идејним пројектом пијаце планирано је да се новопројектовани објекти уклопе у постојећу и планирану морфологију ободних блокова. Уз Булевар је предвиђена изградња два висока објеката, приземље и пет спратова, а ка доњем делу је планирана нижа спратност. Како су спратне висине пијачног дела високе, а и како је терен у паду, то ће се доњи део комплекса пијаце уклопити својом висином и габаритом у планирану морфологију ободних блокова.

1
 

Пројекат је предвидео да се будућа пијаца Смедеревски Ђерам састоји од више комплементарних садржаја који ће чинити једну функционалну целину. Пре свега то ће бити садржај отворене зелене пијаце, цветне пијаце, затим зоне малих локала, трговине, угоститељства и пословања. Сваки од појединачних садржаја функционисаће независно али заједно ће чинити један сложен склоп модерне трговине, тј. тржни центар, опремљен свим неопходним инсталацијама и вертикалним транспортом.

У комплексу пијаце Смедеревски Ђерам предвиђено је да се изграде објекти укупне бруто површине од око 32.000 м2, од тога надземних етажа у површини од око 18.000 м2 и подземних етажа и гаража у површини од око 14.000 м2.
Повратак