štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за изградњу доњег и горњег построја инфраструктурног коридора у централном делу Колубарског басена

У Генералном пројекту дата су решења за изградњу доњег и горњег построја инфраструктурног  коридора  у  централном делу Колубарског  басена. У Претходној студији оправданости су презентирана решења са предрачунским вредностима инвестиционих улагања и дата је економска оцена за сваку од предложених варијанти.

Повратак