štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Претходна студија оправданости са генералним пројектом реконструкције и модернизације пруге Ниш - Димитровград - граница Бугарске

Година реализације: 2009

 Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом имала је циљ да се сагледају сви аспекти постојећег стања пруге и предложе будућа техничка решења и капацитети пруга и станица на овој деоници коридора X за брзине до 120 км/х. Циљ овог пројекта био је такође и прорачун инвестиционе оправданости модернизације и реконструкције дате пруге, у складу са међународним стандардима. У пројекту су имплементирана знања више струка и усмерења: саобраћајна, грађевинска, архитектонска, електро, просторно-урбанистичка, геодетска, геолошка, заштита животне средине и економска. У пројекту су извршена бројна истраживања и дате прогнозе за обим саобраћаја у условима модернизације пруге, те су срачунате инвестиционе вредности реконструкције горњег и доњег строја пруге, објеката на прузи, електрификације пруге, осигурања пруге и увођења нових телекомуникационих линија. У пројекту су дате инвестиционе вредности архитектонског уређења службених места и објеката високоградње на датој прузи.

Повратак