Стручни надзор

Инжењеринг услуга (израда главног пројекта и стручни надзор) на изградњи објеката железничке станице Рума, реконструкцији и надградњи железничке станице Чачак и радова текућег одржавања железничке станице Вршац

Инжењеринг услуга (израда главног пројекта и стручни надзор) на изградњи објеката железничке станице Рума, реконструкцији и надградњи железничке станице Чачак и радова текућег ...

детаљније

Консалтинг услуга и стручни надзор на извођењу радова комуналног опремања радне зоне у делу Блока 74 у Новом Кнежевцу

Консалтинг услуга и стручни надзор на извођењу радова комуналног опремања радне зоне у делу Блока 74 у Новом Кнежевцу ...

детаљније

Стручни надзор над извођењем радова на санацији, реконструкцији и адаптацији објекта Архива Србије у Железнику, зграде Капетаније у Београду, зграде МИП-а у Немањиној улици (санација и сређивање вертикале Д1), Педагошког музеја

Стручни надзор над извођењем радова на санацији, реконструкцији и адаптацији објекта Архива Србије у Железнику, зграде Капетаније у Београду, зграде МИП-а у Немањиној улици ...

детаљније

Хидрограђевински надзор за радове измештања и регулације корита реке Колубаре у зони ПК "Тамнава - Источно поље" - I фаза

Хидрограђевински надзор за радове измештања и регулације корита реке Колубаре у зони ПК "Тамнава - Источно поље" - I фаза ...

детаљније

Надзор на адаптацији и санацији постројења за пречишћавање воде за пиће општина Љиг

Надзор на адаптацији и санацији постројења за пречишћавање воде за пиће општина Љиг ...

детаљније

Стручни надзор на изградњи инфраструктурних објеката на граничном прелазу "Хоргош", и на граничном прелазу Прешево, финансирано из кредита Европске Агенције за Реконструкцију

Стручни надзор на изградњи инфраструктурних објеката на граничном прелазу "Хоргош", и на граничном прелазу Прешево, финансирано из кредита Европске Агенције за Реконструкцију ...

детаљније

Стручни надзор на изградњи стамбено пословних објеката у блоковима 2.13 и 2.14 у насељу Камендин у Земуну и у блоку 61 у Новом Београду у просторно-функционалној целини (ПФЦ) 10 и у ПФЦ 29 у блоку 63

Стручни надзор на изградњи стамбено пословних објеката у блоковима 2.13 и 2.14 у насељу Камендин у Земуну и у блоку 61 у Новом Београду у просторно-функционалној целини (ПФЦ) ...

детаљније

Стручни надзор на рехабилитацији Ваљевске болнице (Нова зграда пулмологије) и Здравственог центра "Студеница" у Краљеву (УЛР)

Стручни надзор на рехабилитацији Ваљевске болнице (Нова зграда пулмологије) и Здравственог центра "Студеница" у Краљеву (УЛР) ...

детаљније

Надзор над радовима рашчишћавања остатака ТК торња на Авали и емисионе станице "Иришки Венац" на Фрушкој Гори

Надзор над радовима рашчишћавања остатака ТК торња на Авали и емисионе станице "Иришки Венац" на Фрушкој Гори ...

детаљније

Руковођење и вршење стручног надзора на обнови дела комплекса торња на Авали

Руковођење и вршење стручног надзора на обнови дела комплекса торња на Авали ...

детаљније

Latest news

Све вести