Стручни надзор

Стручни надзор / Консултант на реконструкцији Немањине улице

Стручни надзор / Консултант на реконструкцији Немањине улице ...

детаљније

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи жичара на Копаонику, локације Мали Караман и Панчићев врх

Стручни надзор над извођењем радова на изградњи жичара на Копаонику, локације Мали Караман и Панчићев врх ...

детаљније

Стручни надзор на радовима рестаурације и конзервације више објеката у оквиру комплекса Београдска тврђава

Стручни надзор на радовима рестаурације и конзервације више објеката у оквиру комплекса Београдска тврђава ...

детаљније

Стручни надзор на адаптацији, реконструкцији и доградњи постојећих и изградњи новопланираних објеката Комплекса национално референтних лабораторија за безбедност ланца исхране и банке биљних гена Републике Србије

Стручни надзор на адаптацији, реконструкцији и доградњи постојећих и изградњи новопланираних објеката Комплекса национално референтних лабораторија за безбедност ланца исхране ...

детаљније

Реконструкција дела главног напојног цевовода за систем водоснабдевања Тополе и радова на реконструкцији филтерских поља за пречишћавање питких вода (ПППВ) у Јарменовцима

Реконструкција дела главног напојног цевовода за систем водоснабдевања Тополе и радова на реконструкцији филтерских поља за пречишћавање питких вода (ПППВ) у Јарменовцима ...

детаљније

Пројектантски надзор на изградњи пијаце Зелени венац у Београду

Пројектантски надзор на изградњи пијаце Зелени венац у Београду ...

детаљније

Стручни надзор на изградњи канализације употребљених вода у насељу "Парлог" у Општини Голубац

Стручни надзор на изградњи канализације употребљених вода у насељу "Парлог" у Општини Голубац ...

детаљније

Инжењеринг услуга за извођење радова текућег одржавања објекта пословне зграде ЈП "Железнице Србије" у Београду (уличне фасаде и архитектонско-декоративно осветљење )

Инжењеринг услуга за извођење радова текућег одржавања објекта пословне зграде ЈП "Железнице Србије" у Београду (уличне фасаде и архитектонско-декоративно осветљење ) ...

детаљније

Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији пословног објекта у Булевару Краља Александра бр.15 у Београду, зграда Министарства економије и регионалног развоја и у објекту зграде Републичке Владе у Немањиној бр.11.

Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији пословног објекта у Булевару Краља Александра бр.15 у Београду, зграда Министарства економије и регионалног развоја и у објекту ...

детаљније

Latest news

Све вести