Просторни планови

Пpосторни план Општине Чајетина

На седници одржаној 04.11.2010.године Скупштина општине Чајетина је једногласно усвојила Одлуку о доношењу Просторног плана општине Чајетина, који је урадио Саобраћајни институт ...

детаљније

Просторни план подручја посебне намене инфарструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега је дугорочан развојни документ који се доноси за временски ...

детаљније

Просторни план општине Мионица

Предмет Просторног плана је утврђивање дугорочне основе развоја, коришћења, организације и заштите простора и обезбеђивања услова за уређење и изградњу простора, ради унапређења ...

детаљније