štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

План генералне регулације за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са припадајућом депонијом

Година реализације: 2008

 План генералне регулације представља дугорочну пројекцију развоја и просторног уређења локације, одређује правила регулације, као и правила уређења и грађења.

Комплекс Термоелектране "Никола Тесла А", као важан комплекс у ширем урбаном окружењу, представља целину од стратешког значаја, чије је коришћење и изградња од општег интереса.

План је урађен уз уважавање стечених планских обавеза, постојеће физичке структуре, мреже инфраструктуре у комплексу електране, као и планиране саобраћајне инфраструктуре.

Базиран је на функционалном и техничко-технолошком принципу и принципу успостављања урбанистичких целина и режима коришћења простора према планираним наменама.

Намена простора је условљена карактером целине унутар комплекса Термоелектране: погонска, складишна, административна целина и депонија пепела.

1
 

Повратак