štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални план ревитализације пруге узаног колосека Шарган Витаси-Мокра Гора са пратећим објектима у зони подручја "Шарганска осмица" са елементима регулационог плана

Година реализације: 2002

"Шарганска осмица" се налази у Западној Србији у близини границе са Републиком Српском на превоју између планина Златибора и Таре, односно у северозападном делу златиборког масива око 60 км, удаљена од Ужица.

 То је некадашња ускоколосечна пруга 0,76 м, од станице Шарган Витаси до станице Мокра гора у дужини од 16370 м представља део пруге од Београда преко Ужица Сарајева и Мостара до Дубровника и Херцег Новог, којом је 1925. године извршено повезивање Српских државних железница са Босанским железницама (пруга Београд-Сарајево) и у експлоатацији је била до 1974. године када је укинута.

Пруга је јединствена по томе што на релативно кратком растојању савлађује висинску разлику од око 250 м. У подручју железничке станице Јатаре траса пруге два пута пролази кроз исту географску тачку на различитим надморским висинама и прави такозвану "осмицу" због којог је између осталог и особена.

На нивоу Генералног плана са елементима регулационог плана дефинисана је концепција уређења и организације простора, са посебним освртом на разматрање ограничења, утврђивање генералних регулационих, техничких и нивелационих решења , а све у циљу уређења простора пруге и пружног појаса као дела мреже инфраструктурних објеката са простором и објектима железничких станица и пратећих објеката у оквиру комплекса "Шарганска осмица " са станицама Мокра гора, Јатаре и Шарган Витаси, у дужини око 16.50 км и површином око 168 ха. Такоже је дефинисан и положај осталих инфраструктурних система, правила за њихово укрштање и функционисање, формирање чворишта, уз унапред сагледане аспекте изградње, реконструкције и функционисања инфраструктурних система у коридору и њихових веза са непосредним окружењем.

Повратак