Планови генералне регулације

Генерални план ревитализације пруге узаног колосека Шарган Витаси-Мокра Гора са пратећим објектима у зони подручја "Шарганска осмица" са елементима регулационог плана

"Шарганска осмица" се налази у Западној Србији у близини границе са Републиком Српском на превоју између планина Златибора и Таре, односно у северозападном делу златиборког ...

детаљније

План генералне регулације за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са припадајућом депонијом

План генералне регулације представља дугорочну пројекцију развоја и просторног уређења локације, одређује правила регулације, као и правила уређења и грађења. Комплекс ...

детаљније