Планови детаљне регулације

План детаљне регулације, реконструкције и модернизације железничке пруге Београд - Ниш, деоница Гиље - Ћуприја - Параћин

У оквиру приоритетних развојних пројеката, ЈП "Железнице Србије" планира да изврши реконструкцију и модернизацију железничке пруге Београд - Ниш. Првом фазом овог пројекта ...

детаљније