Pošalji prijatelju

Геодетски радови

Кавлитетно, поуздано и професионално извођење геодетских радова, Групе за геодезију Саобраћајног института ЦИП, представља једну од битних основа за бројне пројекте железничке и друмске инфраструктуре, градских саобраћајних система, објеката високоградње, спортских и специјалних објеката, истражне радове, просторно и урбанистичко планирање, израду техничке документације и стални стручни надзор на изградњи објеката.

Група за геодезију представља високо професионалну, технички и технолошки модерно опремљену и пре свега ефикасну организациону јединицу наше компаније. Задаци Групе за геодезију су динамични, комплексни и пуни нових изазова, јер квалитет и врста пројеката на којима ради Саобраћајни Институт ЦИП захтевају одговоран и професионалан рад целог пројектног тима.

Сваки пројекат који се ради у Саобраћајном институту ЦИП захтева ангажовање и Групе за геодезију. Израда геодетских мрежа, геодетско снимање и израда подлога за пројектовање, пројекти геодетског обележавања, експропријације и геодетског осматрања, као и бројни специфични задаци.

Група за геодезију је опремљена најсавременијом геодетском опремом и инстументима. Ту пре свега треба навести:

  • 8 двофреквентих ГПС пријемници најновије генерације
  • 5 високо прецизних тоталних станица (и са ласером за мерење дужина без призме)
  • 4 високо прецизна дигитална нивелира
  • најнови систем за ласерско снимање геометрије пруге GRP5000 (једини на нашој територији) са 3Д ласер скенером Leica HDS 6200 
  • ручни ГПС пријемници, ручни ласер метри, лап-топ рачунари,
  • свака теренска екипа има своје теренско возило
Повратак