štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Објекти социјалног становања у оквиру комплекса Овча II Фаза

22. 11. 2017

Током 2015. године у Саобраћајном институту ЦИП урађена је комплетна техничка документација за изградњу II фазе комплекса социјалног становања у Овчи.

Идејно урбанистичко решење стамбено-пословног комплекса социјалног становања у насељу Овча представља модеран приступ третирања простора и могућа је база за успостављање одрживе комуникације и координацје свих чинилаца у развоју града. Од самог почетка пројектовања замисао је била да се направи функционално доступно, компактно урбанистичко и архитектонско решење.

Групацију чине четири стамбена, вишепородична објекта, спратности П+4, са укупно 235 станова нето површине 10.300m2.

Објекти су пројектовани по моделу два различита архитектонска комплекса. Два објекта су галеријског, а друга два коридорског типа, са стурктуром станова од гарсоњера до трособних станова. Пројектанти били су вођени идејом да будућим корисницима станова буде угодно, али и финансијски што доступније.

Изградњом објеката по Пројекту и овај део Београда ће заживети. Захваљујући Пупиновом мосту и другим саобрачајницама имаће добру повезаност и са осталим деловима града.

Пројектом је предвиђено и 26 станова за лица са посебним потребама. У објектима су, осим станова, предвиђени и садржаји социјалне заштите - дневни боравак за особе ометене у развоју.

Станови ће бити опремљени свим потребним инсталацијама, а предвиђено је и коришћење алтернативних извора енергије - геотермалне енергије за потребе грејања.

Простори између објеката решени су као парковски, са игралиштима за децу.

У септембру 2016. године започето је извођење радова, а Саобраћајни институт ЦИП ангажован је у својству руководиоца изградње и стручног надзора.

1
2
3
4
5

"Објекти социјалног становања у оквиру комплекса Овча" од 23.03.2015.