štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Пруга Београд – Будимпешта Прва фаза Београд – Стара Пазова

28. 11. 2017

Циљ модернизације железничке везе Београда и Будимпеште, односно крака Коридора X ка Будимпешти, је да се реконструкцијом постојеће једноколосечне пруге и изградњом другог колосека формира савремена двоколосечна пруга “високе перформансе” за мешовит (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200km/h.

Овај посао уговорен је са Кинеским конзорцијумом "China Railway International" и "China Comunication Construction Company", као резултат мултилатералног споразума Кина - Србија - Мађарска о изградњи брзе пруге.

Саобраћајни институт ЦИП, урадио је пројектну документацију за почетак градње прве фазе двоколосечне пруге Београд-Будимпешта, за деоницу Београд "Центар" - Стара Пазова и очекује се почетак радова.

Реконструкција и изграднја пруге за велике брзине, подразумева бројне интервенције на траси пруге, станицама и станичним садржајима, денивелисање укрштања пруге са друмским саобраћајницама, изградњу објеката на прузи попут мостова, подвожњака и надвожњака, као и модернизацију опреме.

Део планираних радова који се односе на уградњу савременог сигнално-сигурносног и телекомуникационог система, система напајања и осталих електро система, по први пут ће се изводити у овом делу Европе. Задатак ових савремених информационих система је да повежу сигнализацију и омогуће правовремено реаговање и пренос свих информација право у кабину возача, јер је при великим брзинама практично немогуће визуелно праћење класичних знакова и сигнала.

Пројектом, на овој деоници дугој 34km, планиран је рад на колосецима у станицама и на отвореној прузи, од чега ће бити положено 27km потпуно нових колосека док ће око 84km колосека бити реконструисано, а планирана је и замена и уградња 150 нових скретница.

Пруга Београд - Будимпешта представља део традиционалног железничког транзитног коридора за везу Западне и Централне Европе са Грчком, Турском и Блиским Истоком. Али ова пруга има и висок национални значај, јер повезује три велика града и железничка чвора: Београд, Нови Сад и Суботицу, као и велики број насеља и индустријских центара.