štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Рафинерија по светским стандардима

16. 06. 2010

У Саобраћајном институту ЦИП је у току израда пројеката за изградњу рагинерије нафте у Смедереву. Инвестиција око 250 милиона долара.

слика

За Инвеститора Comico oil d.o.o., у току је израда Главних пројеката рафинерије за прераду сирове нафте на територији града Смедерева. Планирана количина сирове нафте која ће се дневно прерађивати у рафинерији, износи 100.000 барела односно 15.800m3. Излазни производи рафинерије ће бити најквалитетнија горива европског стандарда и то бензин, дизел са малим садржајем сумпора, керозин, мазут, лож уље, асфалт и течни нафтни гас. Планира се пројектовање надземних резервоара за сирову нафту и готове производе. Рафинерија ће бити најсавременијег типа и задовољаваће строге европске стандарде у погледу животне средине.

Пројектом ће бити обезбеђена рецилкулација воде у систему, тако да ће испуштање бити сведено на минимум, уз континулано пречишчавање. Предвиђа се постављање мониторинг станица за праћење квалитета ваздуха. Сва испарења која ће се јављати у току рада рафинерије (претакање, прерада, складиштење) биће сакупљена и после прераде испуштена у околину. Најсавременијим претакалиштем на Дунаву вршиће се снабдевање сировом нафтом. Одвоз готових производа је ауто и вагон цистернама. Снабдевање електричном енергијом биће из сопствених извора рафинерије.